Các nội dung trong mẫu giấy cầm đồ được sử dụng rộng rãi

Các nội dung phần thông tin khách hàng cầm đồ

Mẫu giấy cầm đồ được dùng để làm gì? Làm sao để lấy mẫu giấy chuẩn để cầm đồ. Click ngay để tìm hiểu một số mẫu giấy cầm đồ dưới đây.

Mẫu giấy cầm đồ là một biểu mẫu được thiết lập với mục đích chứng từ cho việc cầm cố tài sản. Mẫu này thường được đơn vị thực hiện cầm đồ soạn thảo. Khách hàng có nhu cầu đến cầm đỗ chỉ cần điền thông tin cá nhân và chữ ký là có thể nhận tiền. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu về các loại giấy cầm đồ thịnh hành hiện nay.

Giới thiệu về mẫu giấy cầm đồ

Giấy cầm đồ được biết đến như một bản hợp đồng cầm cố tài sản. Trong biểu mẫu sẽ có những thông tin về bên cầm đồ và bên nhận cầm đồ. Nội dung về thời gian diễn ra giao dịch. Những điều khoản cả hai bên cần tuân thủ, mức cầm, thời gian cầm cũng như mức lãi suất cầm cố.

Các nội dung phần thông tin khách hàng cầm đồ
Các nội dung phần thông tin khách hàng cầm đồ

Bản mẫu cầm đồ sẽ được sao thành bản chính và bản phụ. Đơn vị nhận cầm đồ sẽ được giữ bản chính. Bản phụ sẽ để cho người đến cầm đồ giữ. Trường hợp khách hàng đến chuộc đồ, cả hai bên cần phải giao phiếu để tiến hành trao đổi giao dịch lại. Trong trường hợp 1 trong 2 bên làm mất phiếu thì phải chịu trách nhiệm theo giao ước từ trước.

Những điều cần biết về Vay cầm đồ bạn nên xem qua.

Mục đích của giấy cầm đồ

Giấy cầm đồ được thiết kế để ghi lại thông tin khách hàng. Đồng thời cũng để làm tin giữa khách hàng và địa điểm giao dịch. Trong biểu mẫu cầm đồ sẽ bao gồm những thông tin về khách hàng và đồ cầm. Do đó, hệ thống cầm đồ có thể quản lý được số lượng khách hàng tham gia dịch vụ. Đây là thao tác quan trọng giúp cho giao dịch được đảm bảo chính xác, công bằng.

Soạn thảo mẫu giấy cầm đồ cơ bản nhất

Một giấy cầm đồ cơ bản sẽ bao gồm 3 phần. Mỗi phần đều có nhiệm vụ và tầm quan trọng khác nhau. Sau đây sẽ là những nội dung cần soạn thảo trong 3 phần.

Cách soạn phần mở đầu mẫu cầm đồ

Phần mở đầu của giấy cầm đồ sẽ có 2 nội dung bao gồm phần Quốc hiệu và tiêu ngữ và tên biên bản. Tại phần mở đầu có thể ghi rõ thời gian, địa điểm, ngày tháng tiến hành giao dịch cầm đồ. Đây là nội dung bắt buộc cần có trong mỗi biểu mẫu cầm đồ.

Cách soạn thảo phần nội dung

Phần nội dung là phần vô cùng quan trọng quyết định trao đổi và điều kiện dành cho phiên giao dịch. Phần nội dung được yêu cầu cung cấp những thông tin về sản phẩm cầm cố. Thông tin cơ bản về cả bên cầm cố và bên nhận cầm cố tài sản hoặc cầm đồ. Các điều khoản được thỏa thuận thành công giữa bên.

Mẫu hợp đồng cầm đồ 1
Mẫu hợp đồng cầm đồ 1

Cách soạn thảo phần kết biểu mẫu

Mẫu giấy để cầm đồ sau khi soạn xong phần nội dung thì đến phần kết. Phần kết sẽ có thông tin chữ ký của bên A, họ tên bên A, điểm chỉ bên A. Đồng thời là chữ ký của bên B, họ tên của bên B và điểm chỉ bên B. Phần kết để chứng minh những nội dung được soạn thảo được sự thống nhất của hai bên.

Các nội dung chính trong nội dung mẫu giấy cầm đồ

Giấy để cầm đồ có nội dung chính bao gồm nghĩa vụ của hai bên A và B. Nội dung xử lý tài sản cầm đồ sao cho hợp lý. Đồng thời là những nội dung giải quyết tranh chấp nếu có giữa hai bên. Sau đây là những nội dung chính trong nội dung của biểu mẫu cầm đồ.

Mẫu giấy dùng để cầm đồ khi được điền các thông tin về vật cầm cố, các giao dịch thỏa thuận và chữ ký của hai bên là sẽ có hiệu lực. Những nội dung trong mẫu cầm đồ có thể được sửa đổi, bổ sung theo như thỏa thuận của hai bên.

Nội dung nghĩa vụ của khách hàng

Khách hàng đến cầm đồ tại tiệm sẻ phẩm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của mình.

 • Bên cầm đồ sẽ giao tài sản muốn cầm cố cho bên cầm theo đúng như thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Nếu tài sản có quyền sử dụng của bên thứ ba thì cần báo cho bên cầm đồ biết. Trong trường hợp bên cầm cố không không tiến hành cung cấp thông tin bên thứ 3. Một khi sự việc bị phát hiện, giao dịch cầm đồ sẽ bị huỷ. Hiệu cầm đồ vẫn công nhận quyền sở hữu tài sản của bên thứ 3. Mọi thiệt hại sẽ do khách hàng đến cầm đồ chịu.
 • Trường hợp có thêm giao dịch phát sinh thì bên cầm cố cần nộp tiền cho bên nhận cầm cố.
Mẫu hợp đồng cầm đồ 2
Mẫu hợp đồng cầm đồ 2

Các quyền của bên cầm đồ được nhận

Bên cầm đồ có quyền yêu cầu bên nhận cầm đồ không được sử dụng tài sản. Quyền này được tiến hành khi tài sản cầm đồ có nguy cơ bị mất giá trị và có thể bị giảm giá trị. Trong trường hợp đã đủ tiền thì có thể yêu cầu chuộc lại tài sản. Đồng thời trả tiền vay bao gồm với tiền lãi.

Bên nhận cầm đồ có nghĩa vụ gì?

Trong giao dịch cầm đồ, mẫu giấy cầm đồ cũng thể hiện những nhiệm vụ mà bên nhận cầm đồ cần thực hiện.

 • Bên nhận có nhiệm vụ bảo quản cũng như giữ gìn cẩn thận tài sản mà khách hàng cầm cố. Trường hợp bảo quản không cẩn thận và làm mất giá tài sản. Nếu bên cầm đồ yêu cầu bồi thường thì bên nhận cầm đồ vẫn phải bồi thường.
 • Bảo quản tốt tài sản khách hàng cầm cố. Không được tự ý sử dụng, tiến hành trao đổi hay mua bán khi vẫn còn hợp đồng.
 • Nghiên cấm tình trạng cho thuê tài sản, sử dụng tài sản nhằm mục đích chuộc lợi cá nhân.
 • Sau khi bên cầm đồ có đủ tiền và chưa tới thời gian đáo hạn đến chuộc cần kiểm tra thông tin biểu mẫu cầm đồ. Sau đó kiểm tra lại tài sản cầm cố và nhận tiền, xóa bỏ giao dịch vay tiền.
Biểu mẫu bản nội dung cầm đồ đơn giản
Biểu mẫu bản nội dung cầm đồ đơn giản

Bên nhận cầm cố tài sản được nhận các quyền

Trong mẫu giấy để cầm đồ cũng cung cấp đầy đủ các quyền của bên nhận cầm đồ được hưởng. Các quyền bên nhận cầm đồ được nhận bao gồm quyền về sử dụng tài sản nếu khách hàng không chuộc lại đồ khi quá hạn hợp đồng. Quyền sử lý việc sử dụng tài sản theo quy định hiện hành và theo như giao dịch được thỏa thuận trước đó.

 • Bên nhận cầm đồ cũng có quyền tự chấm dứt giao dịch cầm đồ trong các trường hợp sau:
 • Tài sản cầm đồ chịu quyền sử dụng của bên thứ 3. Bên cầm đồ không cung cấp thông tin trước khi thỏa thuận được thành lập.
 • Các biện pháp đảm bảo tài sản khác được thay thế cho việc cầm đồ tài sản.
 • Thực hiện chấm dứt việc cầm đồ khi hợp đồng giao dịch quá hạn. Khi đó, tài sản cầm cố sẽ thuộc sở hữu của bên nhận cầm đồ.

Các hình thức của giấy cầm đồ

Giấy cầm đồ được thực hiện cho giao dịch cầm cố tài sản. Đây là hình thức cầm đồ bằng hợp đồng văn bản. Cách thực hiện giao dịch cầm đồ này vừa minh bạch lại an toàn cho cả hai bên. Ngoài ra khách hàng và bên nhận cầm đồ cung có thể thực hiện giao dịch bằng miệng. Truy nhiên, đại đa số các địa điểm cầm cố tài sản đều thực hiện giao dịch kèm theo mẫu giấy cầm đồ.

Các câu hỏi thường gặp về mẫu giấy cầm đồ

Mẫu giấy cầm đồ bao gồm đầy đủ các nội dung liên quan đến thỏa thuận cầm đồ. Do đó nhiều người băn khoăn về mẫu văn bản này. Sau đây là một số câu hỏi được tổng hợp thắc mắc về mẫu cầm đồ.

 • Lấy mẫu giấy để cầm đồ ở đâu: bên nhận cầm đồ sẽ soạn thảo trước mẫu giao dịch. Bên tới cầm đồ sẽ được phổ biến nội dung trong thỏa thuận. Hai bên chấp thuận giao dịch thì coi như hợp đồng thành công.
 • Mẫu giấy cầm cố tài sản có bị hết hạn hay không? Mẫu giấy cầm đồ chỉ có hiệu lực khi đủ chữ ký, nội dung cầm đồ. Thường mẫu giấy này sẽ hết hạn theo như hợp đồng hai bên ký kết với nhau.
Nội dung nghĩa vụ của cả hai bên
Nội dung nghĩa vụ của cả hai bên

Lời kết

Mẫu giấy cầm đồ được coi như một văn bản thỏa thuận giao dịch cầm đồ giữa hai bên. Mẫu giấy này sẽ được bên nhận cầm đồ soạn thảo trước. Bên tới cầm đồ được cung cấp nội dung trong văn bản cầm đồ. Đồng ý với nội dung trong biểu mẫu thì hai bên sẽ ký thỏa thuận.

Niftyhomestead

Niftyhomestead là hệ thống tài chính uy tín dành cho mọi cá nhân và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu vay vốn nhanh chóng, an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *